Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a jejich využití

1. Tento dokument obsahuje informace o zpracování a využití osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“.

2. Správcem osobních údajů je dodavatel, tj. Dostál Josef, Držkov 240, 468 24 Držkov, IČ: 156 86 558, e-mail: info@dona-glass.cz , tel.: 777 339 585 (dále jen „Správce“).

3. Osobní údaje v rozsahu Jméno, Příjmení, Ulice, Číslo popisné, Město, PSČ, Stát, E-mail, Telefon, Poznámka a údaje o objednaném zboží budou zpracovávány od okamžiku uzavření objednávky na základě právního titulu plnění právních povinností Správce, vyplývajících z evidence objednávky na základě Zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. a Zákona o dani z příjmu č. 235/2004 Sb. Doba, po kterou budou údaje zpracovávány, jsou maximálně 4 roky. Po uplynutí této lhůty budou data smazána.

4. Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
– požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
– vaše osobní údaje nechat aktualizovat nebo opravit
– v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů